มลาบรี

ข้อมูลชนเผ่า มลาบรี (Mlabri)

    


มลาบรี

ชนเผ่าตองเหลือง ซึ่งเรียกว่า”มลาบรี” (แปลว่า คนป่านั่นเอง) เป็นชนกลุ่มนิดน้อยกว่าชนกลุ่มน้อยเสียอีก ซึ่งพำนักในป่าประเทศไทย และยังมีญาติห่างๆ ในประเทศลาวด้วย จำนวนประชากรชนเผ่าตองเหลืองทั้งหมดในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 400ชีวิต แต่ก่อน ชาวบ้านจะเรียกเขาว่า “ผีตองเหลือง” เนื่องจากคนบ้านนอกเชื่อกันว่า เป็นผีจริง ไม่ใช่เพื่อนมนุษย์คงเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้พบเห็นตังจริงคน มลาบรี เห็นแค่เพิงมุ้งด้วยใบตองที่ถูกลทิ้งไป พอเห็นใบตองเหลืองๆ นั้นๆ  ชาวบ้านเข้าใจกันเองว่า ชาวมลาบรีถูกผีบังคับให้ย้าย ในเมื่อใบตองเปลี่ยนสีเหลืองนั้น โดยแท้จริงแล้ว ชาวมลาบรีได้ย้ายถิ่นเมื่ออาหารในบริเวณนั้นหมด ก็ภายในเวลาพอๆกับใบตองจะเหลือง
 

   

Mla Bri

The Yellow Leaf people, who call themselves “Mla Bri” (Jungle people) are a very small ethnic minority living primarily in Thailand, with some distant cousins the border in Laos. Total numbers in Thailand are about 400. They are known in the Thai language as “Phantoms of the Yellow Leaves.” This name came about because of the rural belief that these people were actually ghosts, and not people, since they were almost never encountered In person. The only thing outsiders saw were almost their abandoned shelters, very rudimentary structures roofed with banana leaves. Since the banana leaves. On the shelters were old and yellow, people put two and two together and came up with five: The spirits compelled them to move when the leaves became yellow. Actually, they moved when the food they hunted and gathered for sustenance were depleted, about the same amount of it took for the leaves to turn yellow.