ข้อมูล 10 ชนเผ่า

กะเหรี่ยง

Karen

ม้ง

Hmong

เมี่ยน

Mien

ลีซู

Lisu

ลาหู่

Lahu

อาข่า

Akha

ถิ่น

H'tin

ขมุ

Khamu

ลั๊วะ

Lawa

มลาบรี

Mlabri