พม.จับมือราษฎรพื้นที่สูงกว่า 10 ชนเผ่าจัดมหกรรม “ตามรอยพ่อบนดอยสูง” น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ

พม.จับมือราษฎรพื้นที่สูงกว่า 10 ชนเผ่าจัดมหกรรม “ตามรอยพ่อบนดอยสูง” น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ร่วมราษฎรบนพื้นที่สูงในประเทศไทยกว่า 10 ชนเผ่า จัดงานมหกรรม “ตามรอยพ่อบนดอยสูง” เพื่อน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้พสกนิกรมีความผาสุกอยู่ดีกินดี

บ่ายวันนี้ (12 ม.ค. 60) ที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ตามรอยพ่อบนดอยสูง” พม.เล่าขาน สืบสาน พัฒนาภูมิสังคม โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงตัวแทนราษฎรจำนวนมากบนพื้นที่สูงกว่า 10 ชนเผ่าเข้าร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้ 
 
   

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่ ฟื้นฟู รักษาวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของราษฎรบนพื้นที่สูง แสดงถึงอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรราษฎรบนพื้นที่สูงในประเทศไทย 

การจัดงาน “ตามรอยพ่อบนดอยสูง” นั้น มีขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ม.ค. 2560 ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การจัดบูทนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การส่งเสริมอาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นที่สูง การแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่า สาธิตกระบวนการผลิตผ้าและเครื่องนุ่มห่มประจำชนเผ่า นอกจากนี้ยังได้มีการประกวดภาพถ่าย “ที่นี่ตามรอยพ่อบนดอยสูง” และการประกวดวาดภาพ “แต้มสี เติมชีวิต ตามรอยพ่อบนดอยสูง” เป็นต้น

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ร่วมกับชาวเขาเผ่าต่างๆ รวมกว่า 10 ชนเผ่าจัดขึ้น เพื่อเป็นการน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงงานเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบนพื้นที่สูง ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความผาสุก อยู่ดีกินดี 
 
  

อีกทั้งได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้ราษฎรบนพื้นที่สูง สามารถดำรงชีวิตได้ภายใต้หลักภูมิสังคม และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเอง ให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีที่ทำกิน มีการประกอบอาชีพ เลี้ยงครอบครัว และมีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งพสกนิกรราษฎรบนพื้นที่สูงในประเทศไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อย่างหาที่สุดไม่ได้

ที่มา: MGR Online ศูนย์ข่าวเชียงใหม่