ติดต่อเรา

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง (Highland People Discovery Museum) สวนล้านนา ร.9 ถ.โชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
053-210872
053-210872
contact@highlandmuseum.or.th

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย (*)